SLO Choose another

   
   
 
 
     
Produkti - Priključki za stroje - Hitromenjalne plošče          

Priključki za stroje

Mešalne zajemalke

AGRO mešalne zajemalke

Pometalne naprave

Prijemala za kamen in les

Sejalne zajemalke

Plugi

Hitromenjalne plošče

Specialne izvedbe

 

Razpon strojev

Na terenu

Reference

 

Drugi produkti

Manipulacija

Dviganje

Transport

           
       
       
       
       
       
   
Galerija
             

 

NAZIV NAPRAVE: Hitromenjalna plošča
Model: HP
Delovni tlak: 200 bar

 

NAMEMBNOST IN UPORABA:

Hitromenjalna plošča je namenjena  hitrejšemu in VARNEJŠEMU menjavanju delovnih priključkov na delovnem stroju ( odpiralna zajemalka, paletne vilice, mešalna zajemalka za beton, pometalna naprava, plug,…).

 

MONTAŽA NAPRAVE NA DELOVNI STROJ:

Pri montaži upoštevajte priporočila, navodila in zahteve proizvajalca delovnega stroja in proizvajalca naprave :

  1. Hidravlična instalacija ne sme imeti zoženj – zmanjšanih presekov
  2. Prvo priključitev mora opraviti pooblaščena, strokovno usposobljena oseba - monter

Hitromenjalno ploščo pritrdimo na delovni stroj neposredno na mesto delovne zajemalke s sorniki skladno z navodili proizvajalca delovnega stroja. .
Med montažo moramo zagotoviti, da je delovni stroj parkiran na ravnem terenu, da ima aktivirano ročno zavoro in da ne obratuje (motor mora biti obvezno izključen, da ne more priti do nekontroliranega gibanja delovnega stroja ali delov delovnega stroja).
Po fizični priključitvi spojimo hidravlične cevi z ustreznimi spojnimi členi.

 

POMEMBNO:

 Prvi priklop – montažo naprave na delovni stroj mora izvesti usposobljena – kvalificirana – pooblaščena oseba / monter, ki je seznanjen z zahtevami proizvajalca delovnega stroja. Pri montaži mora upoštevati vse predpise in zahteve proizvajalca delovnega stroja in proizvajalca naprave.

    Priključitev na hidravlični sistem pogonskega – delovnega stroja mora biti opravljena strokovno. Upoštevati mora delovni tlak 200 bar oz. max. delovni tlak in izbrati ustrezne hidravlične cevi. Priključitev mora biti izvedena z ustreznimi hidravličnimi spojnimi členi z ozirom na nominalni hidravlični tok fluida delovnega stroja, ki se dovaja v napravo. Prepovedano je zmanjševanje preseka cevovoda oz spojnih elementov pod mejo dovodne cevi delovnega stroja do priključitve na dovod naprave. Posebno pozornost mora posvetiti, da ob montaži cevovodov ne vnese nečistoče v hidravlični sistem.

    Obratovanje naprave mora biti izvedeno tako, da se zapenjanje/odpenjanje izvede samo takrat, kadar upravljalec – voznik fizično drži krmilno ročico v položaju za obratovanje. V primeru, ko izpusti krmilno ročico, se mora zapenjanje/odpenjanje takoj prekiniti. S tem ukrepom dosežemo, da ima voznik neposredno kontrolo nad delovanjem naprave.

SORODNE TEME

 

HITRA POMOČ

     
 

 

 
           
             
 

Produkti :: Industrija :: Podpora :: Aktualno :: Reference :: O Raf-u ::Kontaktirajte nas

 
'